Adwokat – dlaczego warto

W poniższym artykule, chciałbym przedstawić Ci najważniejsze powody dla których warto korzystać z usług adwokata oraz uświadomić, że jego pomoc niesie za sobą wiele realnych korzyści.

Zmagając się z problemem prawnym zapewne stajesz również przed dylematem, czy skorzystać z pomocy fachowca, jakim jest adwokat, czy też próbować samemu rozwiązać swoją sprawę. Często w takich sytuacjach pomoc adwokata traktowana jest jako ostateczność, a wiele osób podejmuje się samodzielnego rozwikłania powstałego zagadnienia prawnego. Niestety, mało kto wówczas zdaje sobie sprawę z dużego ryzyka, w tym przede wszystkim natury finansowej, jakie niesie za sobą podejmowanie błędnych decyzji, szczególnie na samym początku. Poszukując odpowiedzi w swojej sprawie kierujemy się wiedzą zaczerpniętą z internetu, radami znajomych, czy też rodziny. W wielu przypadkach te źródła informacji są zwyczajnie niepewne, niepełne, nieaktualne bądź po prostu błędnie zrozumiane, a korzystając z nich możemy znacznie skomplikować swoją sytuację. Należy pamiętać bowiem, że każda sprawa jest inna i nawet te z pozoru identyczne wymagają zastosowanie zupełnie innych przepisów i odmiennego sposobu działania.

Podjęcie w odpowiednim momencie współpracy z adwokatem pozwoli zatem uniknąć negatywnych konsekwencji w przyszłości. Oczywiście, ostatecznie to Ty zdecydujesz czy pomoc adwokata jest Ci potrzebna. Ten artykuł został przygotowany z myślą o Tobie, abyś po zapoznaniu się z najważniejszymi korzyściami płynącymi z ,,posiadania’’ adwokata, mógł/-a dokonać świadomego wyboru. Miej więc świadomość tego, że:

1. Adwokat zna przepisy prawa oraz posiada doświadczenie w praktycznym ich stosowaniu i interpretowaniu. Dzięki temu, jest w stanie zaproponować takie rozwiązanie sprawy które będzie najbardziej korzystne z Twojego punktu widzenia, a przy tym pozwoli zaoszczędzić nie tylko własne nerwy, stres i czas, lecz przede wszystkim pieniądze. Musisz wiedzieć, że podejmowanie ważnych decyzji prawnych bez odpowiedniej wiedzy rodzi ryzyko strat finansowych, których można byłoby uniknąć konsultując się wcześniej z adwokatem. Jako przykład niech posłuży kwestia zawierania umów. Wielokrotnie zdarza się, że ich treść jest bagatelizowana, źle zrozumiana, czy po prostu pobierana gdzieś z zasobów internetu i w żaden sposób nie dostosowana do realiów danej sprawy. Dopiero później natomiast okazuje się, że nasze interesy bądź prawa nie zostały w żaden sposób zabezpieczone. Niestety, takie sytuacje nierzadko prowadzą do tragedii życiowych wielu osób, wynikających m.in. z upadku firm rodzinnych.

2. Adwokat posiada wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed sądami oraz organami administracji publicznej. Będzie więc czuwał nad prawidłowym przebiegiem postępowania, podejmował odpowiednie czynności, a tym samym chronił Twoje interesy. Nieznajomość często skomplikowanych przepisów proceduralnych rodzi ryzyko przegrania sprawy, która prowadzona przez profesjonalnego pełnomocnika mogłaby zostać rozstrzygnięta na Twoją korzyść. Prekluzja dowodowa, terminy procesowe, czy ciężar dowodu to jedynie ułamek instytucji prawnych które należy znać, aby uniknąć przegrania procesu. Dodatkowo, podczas spraw sądowych zdarza się, że strona przeciwna stosuje podstępne ,,zagrywki”, o których w ogóle możesz nie mieć świadomości, a które mają wpływ na ostateczny wynik sprawy.

3. Adwokat występując przed sądem działa jako pełnomocnik procesowy i w przypadku wygrania sprawy, co do zasady strona przeciwna powinna zwrócić Ci koszty jego ustanowienia. W konsekwencji pozytywne zakończenie postępowania sądowego, w którym reprezentował Cię adwokat spowoduje, że druga strona (tzw. przegrywająca) ma obowiązek pokrycia części (bądź nawet całości) kosztów jakie poniosłeś na poczet jego honorarium. Pamiętać jednak należy, że zasada ta działa także w drugą stronę, czyli niekorzystne rozstrzygnięcie we własnej sprawie skutkować będzie koniecznością zwrotu przeciwnikowi procesowemu kosztów związanych z korzystaniem przez niego z usług profesjonalnego pełnomocnika. Dlatego, również z tego powodu warto skonsultować się z adwokatem, aby uniknąć uczestnictwa w postępowaniu sądowym, w którym stoimy z góry na straconej pozycji.

4. Adwokat występuje w charakterze obrońcy podejrzanych, oskarżonych oraz obwinionych i doskonale orientuje się w przepisach prawa karnego. Obowiązkiem adwokata jest działanie tylko na korzyść swego klienta. W związku z tym, korzystając w sprawie karnej z usług adwokata będziesz wiedzieć w jakiej sytuacji prawnej się znalazłeś/-aś oraz jakie czynności powinieneś/-aś podejmować w dalszym toku postępowania. Jednocześnie, profesjonalny obrońca opracuje odpowiednią taktykę obrończą i będzie strzegł Twoich praw. Postępowanie karne, szczególnie na jego początkowym etapie, jest niezwykle dynamiczne, dlatego bardzo istotnym jest, aby jak najszybciej zadbać o udział obrońcy już przy pierwszych czynnościach procesowych. Często bowiem, przede wszystkim osoby mające po raz pierwszy styczność z wymiarem sprawiedliwości, działając bez adwokata, pod wpływem nerwów, strachu oraz okoliczności (wynikających choćby z obecności funkcjonariuszy Policji czy Prokuratora) składają oświadczenia dla siebie niekorzystne, co niesie za sobą kolosalne skutki na przyszłość.

5. Adwokat ułatwi Ci dochodzenie roszczeń na drodze polubownej. Dla przykładu, podejmując się samodzielnego odzyskania należnych pieniędzy Twój kontrahent może zwyczajnie lekceważyć otrzymywaną korespondencję. Tym samym, przewlekając w ten sposób sprawę będzie z pewnością dążył do przedawnienia roszczenia. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe utwierdza mnie w przekonaniu, że sytuacja ulega zmianie kiedy działasz z pomocą adwokata. Wówczas uświadamiasz drugą stronę, że sprawa nie została przez Ciebie zbagatelizowana, a brak zapłaty sprawi, że podejmiesz stosowne kroki prawne. Ponadto, obecność adwokata przydaje się również w sprawach odszkodowawczych, w których zdarza się, że Towarzystwa Ubezpieczeń wypłacają zaniżone odszkodowania, licząc na to, że otrzymana kwota jako satysfakcjonująca dla Ciebie spowoduje odstąpienie od dalszych działań. Natomiast, fachowa porada adwokata, połączona z podjęciem odpowiednich czynności może doprowadzić do uzyskania dużo wyższego odszkodowania.

6. Adwokat zapewni Ci wsparcie prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej bądź spółki, dzięki czemu będziesz mógł/-a skupić się na tym co najważniejsze, czyli dalszym rozwoju firmy i pomnażaniu jej kapitału. Współpracujący z Tobą adwokat m.in. na bieżąco będzie wyjaśniał pojawiające się wątpliwości z zakresu prawa, a także przygotowywał niezbędne dokumenty jak regulaminy, umowy, uchwały. Dzięki temu, będziesz mógł/-a spać spokojnie wiedząc, że jest osoba która dba o zabezpieczenie Twoich interesów, w tym przy zawieraniu umów z kontrahentami. Ponadto, adwokat będzie prowadził w Twoim imieniu postępowania windykacyjne, mające na celu jak najszybsze odzyskanie należnych pieniędzy od nierzetelnych partnerów biznesowych.

7. Adwokat jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy adwokackiej. Masz więc pewność, że wszystkie informacje (i dokumenty) jakie zostały mu przekazane nie zostaną ujawnione osobom niepowołanym. Nie musisz więc obawiać się, że niewygodne (czy wstydliwe) fakty ujrzą światło dzienne. Pamiętaj, że rolą adwokata jest reprezentowanie interesów i praw swoich klientów, a nie ocena ich zachowań.

Jeżeli chcesz skorzystać z mojej pomocy serdecznie zapraszam do kontaktu
pod numerem telefonu: +48 665 093 001 bądź adresem mailowym: maciej.belda@adwokat-belda.pl
Powrót