Pomoc zatrzymanym

Zatrzymanie osoby często jest dużym zaskoczeniem, a jednocześnie wiąże się z niepewnością, stresem oraz bezsilnością. Przeważnie taka sytuacja jest też pierwszym kontaktem zatrzymanego ze sprawą, a niejednokrotnie – z organami ścigania. Ten etap postępowania karnego jest również niezwykle dynamiczny i wymaga podejmowania szybkich oraz trafnych decyzji. W ekspresowym bowiem tempie może dojść do przedstawienia zarzutów osobie zatrzymanej, odebrania od niej wyjaśnień, jak również decydowania o zastosowaniu izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Co istotne, w tym czasie organy prowadzące postępowanie swoimi działaniami (nie zawsze zgodnymi z prawem) mogą próbować wywołać swego rodzaju presję na zatrzymanym, której celem będzie przyznanie się do winy. Wszystko więc co wydarzy się w tym stadium będzie rzutować na jego przyszłą sytuację prawną.

Podstawowym prawem jakie przysługuje osobie zatrzymanej jest kontakt z adwokatem bądź radcą prawnym. Skorzystanie z tego uprawnienia jest niezwykle ważne, albowiem ustanowiony w sprawie adwokat, znający przepisy prawa karnego i zasady rządzące się procesem karnym, przede wszystkim doradzi w jaki sposób należy dalej postępować. Ponadto, korzystając z usług adwokata zatrzymany ma pewność, że prawidłowego przebiegu postępowania strzeże fachowiec, który podejmując wszelkie czynności będzie działał tylko i wyłącznie na jego korzyść. Przy tym, rolą adwokata jest również czuwanie nad tym, aby wszelkie prawa osoby zatrzymanej były w pełni respektowane i nie dochodziło do nadużyć ze strony organów ścigania. Nawiązanie kontaktu z adwokatem odbywa się na żądanie zatrzymanego, które należy zgłosić organom ścigania.

Częstokroć jednak zdarza się, że zatrzymany nigdy wcześniej nie współpracował z adwokatem i nie posiada kontaktu do niego. Wówczas, dla takiej osoby adwokata może ustanowić inna osoba (niekoniecznie musi być to ktoś z rodziny), a po otrzymaniu stosownego umocowania, adwokat będzie mógł podjąć od razu odpowiednie czynności w sprawie.

Będąc adwokatem zajmującym się na co dzień sprawami z zakresu prawa karnego oferuję natychmiastowe wsparcie prawne dla osób zatrzymanych. W tym celu pozostaję do dyspozycji, również poza godzinami pracy kancelarii, pod numerem telefonu: 665-093-001.

Jeżeli chcesz skorzystać z mojej pomocy serdecznie zapraszam do kontaktu
pod numerem telefonu: +48 665 093 001 bądź adresem mailowym: maciej.belda@adwokat-belda.pl
Powrót